Jste zde

StAM, Gestapo-Leitstelle München

Archiv

Zkratka archivu: 
StAM
Oddělení archivu: 
StA München

Fond

Název fondu: 
Gestapo-Leitstelle München
Popis fondu: 
Nach Auflösung der Bayerischen Politischen Polizei 1936 wurde die Gestapo-Leitstelle München gegründet. Nach erheblichen Kriegsverlusten sind vor allem Lageberichte und Nachrichten über besondere Einsatzaktionen speziell im Zuge von Gleichschaltungs-, Ermittlungs- und Beschattungsaktionen gegen antinationalsozialistisch eingestellte Gruppen kirchlicher oder politischer Prägung erhalten. zu bestellen: Gestapo + Nr.
Rozsah fondu: 
113
Metráž fondu: 
1,5
Přístupnost: 
přístupný

Archivní pomůcka

Označení archivní pomůcky: 
DE-StAM, Gestapo-Leitstelle München
Název archivní pomůcky: 
Gestapo-Leitstelle München
Časový rozsah archivní pomůcky: 
1922-1945
Autoři archivní pomůcky: 
Dr. Gabriele Dransfeld
Elfriede Richter
Dr. Bernhard Zittel
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1975
Signatury bohemik: 
30-34, 74
Popis bohemik: 
Spisy SPD z Československa a také vyšetřovací spis o SPD (Sociálně-demokratická strana Německa) v Praze, 1933-1942 (č. 30-34); zaměstnávání zahraničních zaměstnanců: seznam s československými zaměstnanci, kteří byli zaměstnáni na příkaz gestapa z Rüstungsbetriebenu, září 1938; výsledky bezpečnostní prověrky Čechoslováků, kterou poté gestapo provedlo, 1933-1943 (č. 74)

Vertical Tabs