Jste zde

StAM, Generalstaatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht München

Archiv

Zkratka archivu: 
StAM
Oddělení archivu: 
StA München

Fond

Název fondu: 
Generalstaatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht München
Popis fondu: 
Die Generalstaatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht München ist u.a. zuständig für Revisionsverfahren, Rechtsbeschwerden, Haftprüfungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Landesgerichte. Der Bestand wird laufend ergänzt. zu bestellen: GStAnW beim OLG München + Nr.
Rozsah fondu: 
2885
Metráž fondu: 
41
Přístupnost: 
částečně přístupný

Archivní pomůcka

Označení archivní pomůcky: 
DE-StAM, Generalstaatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht München
Název archivní pomůcky: 
Generalstaatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht München
Časový rozsah archivní pomůcky: 
1880-2000
Autoři archivní pomůcky: 
Dr. Christoph Bachmann
Robert Bierschneider
u.a.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2012
Podskupina: 
Strafverfahren
Signatury bohemik: 
228, 336, 337, 1808, 1814-1817, 1835, 1839, 1858, 1881, 1935, 1953, 1977, 1995, 2010, 2011, 2021, 2319, 2339, 2379, 2422, 2477, 6031, 6095, 6097, 6121, 6179, 6227, 6264, 6276, 6893, 8613, 8649, 22959
Popis bohemik: 
Řízení vedené proti československým státním občanům kvůli zločinům proti Němcům v létě 1945, 1949-1952 (č. 228, 336, 337); řízení vedené proti sudetským Němcům (m.j. kvůli vraždě, kvůli přestupku proti Nařízení o válečném hospodářství), 1949-1988 (č. 1808, 1814-1817, 1835, 1858, 1881, 1935, 1953, 1977, 1995, 2010, 2011, 2021, 2319, 2339, 2379, 2422, 2477, 6031, 6095, 6097, 6121, 6179, 6227, 6264, 6276, 22959); řízení vedené proti československým a také německým státním příslušníkům kvůli kontaktům s československou zpravodajskou službou, 1954-1955 (č. 1839, 8613); žádost o právní pomoc ve věci podezření z navádění k vraždě ke škodě jednoho československého státního příslušníka, 1988-1990 (č. 6893); trestně právní opatření kvůli provinění se proti cizineckému zákonu na hranicích s Československem, 1986-1990 (č. 8649)
Poznámky: 
Sperrfristen beachten!

Vertical Tabs