Jste zde

StAM, Arbeitsämter

Archiv

Zkratka archivu: 
StAM
Oddělení archivu: 
StA München

Fond

Název fondu: 
Arbeitsämter
Popis fondu: 
Arbeitsämter sind die untergeordneten Behörden der Arbeitsverwaltung des Bundes. Das Staatsarchiv München verwahrt Bestände der Ämter Freising, Holzkirchen, Ingolstadt, München, Rosenheim, Traunstein und Weilheim. Der Bestand enthält statistische Berichte über die Beschäftigungslage sowie über den Fremdarbeitereinsatz während des Zweiten Weltkriegs und die Gastarbeiteranwerbung ab etwa 1954. Aufgrund der nicht sehr detailierten Verzeichnung des Bestandes ist es möglich, dass sich unter den Akten zu ausländischen Arbeitern während der NS-Zeit bzw. zu Flüchtlingen und Vertriebenen allgemein auch Bohemica befinden (z.B. Ansiedelung von Betrieben durch Flüchtlinge, Erteilung von Arbeitserlaubnis). Der Bestand wird laufend ergänzt.
Rozsah fondu: 
3283
Přístupnost: 
částečně přístupný

Archivní pomůcka

Označení archivní pomůcky: 
DE-StAM, Arbeitsämter
Název archivní pomůcky: 
Arbeitsämter
Časový rozsah archivní pomůcky: 
1930-2007
Autoři archivní pomůcky: 
Dr. Joachim Wild
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1987
Signatury bohemik: 
706, 722, 724, 727, 880, 1114, 1115, 1160, 1195, 1272, 1274, 1282, 1319, 1323, 1331, 1370
Popis bohemik: 
Pracovní úřad Freising říšské vyrovnání, odborná zprostředkování, obecně: pracovní síly, zde: z Čech a z Moravy, 1930-1939 (č. 706); zprostředkování, popř. odliv německých pracovních sil do zahraničí: přesun německé průmyslové výroby rýsovacích potřeb do Československa, 1929-1934 (č. 722); zahraniční pracovní síly a dělníci cizích státních příslušností – Němci podle národnosti: propouštění českých dělníků a odvetná opatření vůči Československu, 1935-1939 (č. 724); nábor Říšského úřadu práce pracovních sil ze zahraničí a jejich zprostředkovávání: nasazení především dělníků v zemědělství zde: z Československa; německo-česká dohoda o migrujících dělnících ze dne 19.01.1939; pracovní smlouva německy i česky, 1937-1940 (č. 727); pracovní úřad Rosenheim nasazení československých dělníků v zemědělství a jiných pracovních sil, 1935-1955 (č. 880, 1195, 1272, 1274); správa pracovních úřadů v Sudetech, 1938-1946 (č. 1114, 1115); spolupráce s říšskými důvěrníky práce (Reichstreuhänder der Arbeit) a živnostenskými dozorčími úředníky: sbírka zákonů a nařízení takzvaného protektorátu Čechy a Morava ze dne 11.12.1942, 1937-1944 (č. 1160); hranice pro odchod do důchodu, delegáti zřízenců u Německých říšských drah a Německé říšské pošty náležejících k protektorátu, 1937-1943 (č. 1282); zprostředkovávání německých pracovních sil do zahraničí: nábor sudetoněmeckých žen a dívek pro britský textilní průmysl, 1949-1952 (č. 1319); ustanovení o zacházení s osobami z Čech, Moravy, Slovenska, které pracují v Německu, 1939-1945 (č. 1323); řízení o zaměstnávání a schvalovací řízení pro zahraniční dělníky v zemědělství a v průmyslu, obsahuje také: zprostředkovávání práce zahraničním zaměstnancům v Říši, zde: sudetským Němcům, 1929-1940 (č. 1331); pracovní úřad Holzkirchen organizace a správa: nová zakládání pracovních úřadů na sudetoněmeckých územích, 1922-1945 (č. 1370)

Vertical Tabs