Sokolov - československá 01

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Sokolov - Církev československá (českomoravská, československá husitská)
Místo: 
Božičany (Poschetzan), Citice (Zieditz), Čistá (Lauterbach Dorf, Ves Litrbachy), Dolní Rychnov (Unter-Reichenau), Horní Slavkov (Schlagenwald), Hory (Horn), Chodov (Chodau), Jehličná (Grasseth), Krajková (Gossengrün), Kraslice (Graslitz), Královské Poříčí (Königswerth), Krásno (Schönfeld, Krásno nad Teplou), Kynšperk nad Ohří (Königsberg), Lipnice (Litmitz), Lísková (Haselbach), Lítov (Littengrün), Loket (Elbogen), Lomnice (Lanz), Mýtina (Hau), Rotava (Rothau), Sokolov (Falkenau, Falknov nad Ohří, Falknov), Stříbrná (Silberbach), Svatava (Zwodau), Tachov (Tachau), Tisová (Eibenberg), Vítkov (Wudingrün)
Původní nadpis: 
I
Obsah
Obsah: 

Údaj na hřbetě se neshoduje se skutečnou datací matriky. Matrika bude přístupná v roce 2023.
Matrika má původní stránkování.