Nr. 1   ›  
Místo: Kočov - Klíčov (Gottschau - Glitschau)
Datace: 1869
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Census 1869 Kočov - Klíčov (Gottschau - Glitschau)

 
   
/ 0