Místo: Kočov - Klíčov (Gottschau - Glitschau) - souhrn /...
Datace: 1869
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Census 1869 Kočov - Klíčov (Gottschau - Glitschau) - souhrn / Sammelbogen

 
   
/ 0