Nr. 1   ›  
Místo: Ptenín (Ptenin)
Datace: 1910
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Census 1910 Ptenín (Ptenin)

 
   
/ 0