Místo: Žinkovy - Čepinec (Schinkau, Žinkau - Čepinec) - souhrn /...
Datace: 1890
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Census 1890 Žinkovy - Čepinec (Schinkau, Žinkau - Čepinec) - souhrn / Sammelbogen

 
   
/ 0