Nr. 1   ›  
Místo: Měcholupy (Miecholup, Měcholub, Měcholup)
Datace: 1890
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Census 1890 Měcholupy (Miecholup, Měcholub, Měcholup)

 
   
/ 0