Nr. 1   ›  
Místo: Pečetín - Újezdec (Pečetin - Aujezdl)
Datace: 1880
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Census 1880 Pečetín - Újezdec (Pečetin - Aujezdl)

 
   
/ 0