Místo: Aš (Asch), Dolní Lomany (Unter Lohma, Dolní Lom),...
Datace: 1939 oo, ooi
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Cheb-okresní úřad 06

 
   
/ 0