Místo: Dobřív (Dobschiw, Dobřev, Dobřiv), Hrádek (Hradek, Hrádek (...
Datace: 1832-1859 oo, ooi
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Mirošov 14

 
   
/ 0