Jste zde

Mětikalov - Standesamt

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Datace
Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště 1939-1945 *, oo, +