Kronika obce

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
1945-1993

Vertikale Reiter

Enthält
Enthält / Darin / Regest: 
Volně vloženy zápisy o kontrole vedení a uložení kroniky z let 1986 a 1988.