Jste zde

Census 1921 - soudní okres Rokycany (Gerichtsbezirk Rokycany)

Bezděkov (40 domů, souhrn)
Borek (87 domů, souhrn)
Březina (100 domů, souhrn)
Bušovice (82 domů, souhrn)
Bušovice - Střapole (34 domů, souhrn)
Dobřív - Pavlovsko (5 domů)
Ejpovice (112 domů, souhrn)
Hrádek (59 domů, souhrn)
Hrádek - Nová Huť (39 domů, souhrn)
Chomle (43 domů, souhrn)
Kakejcov (35 domů, souhrn)
Kamenec (34 domů)
Kamenný Újezd (souhrn)
Kamenný Újezd - Kocanda (28 domů, souhrn)
Kamenný Újezd - Pavlovsko (17 domů, souhrn)
Klabava (102 domů, souhrn)
Kolvín (75 domů, souhrn)
Kornatice (39 domů, souhrn)
Kříše (122 domů, souhrn)
Kříše - Darová (37 domů)
Lhůta (58 domů, souhrn)
Litohlavy (105 domů, souhrn)
Mešno (32 domů, souhrn)
Mirošov (201 domů, souhrn)
Mokrouše (45 domů, souhrn)
Mostiště (30 domů, souhrn)
Myť (24 domů)
Němčovice (35 domů, souhrn)
Němčovice - Svatá Barbora (14 domů)
Nevid (46 domů, souhrn)
Olešná (42 domů, souhrn)
Osek (145 domů, souhrn)
Padrť (60 domů, souhrn)
Příkosice (110 domů, souhrn)
Přívětice (79 domů, souhrn)
Radnice (331 domů, souhrn)
Radnice - Svatá Barbora (12 domů)
Raková (43 domů, souhrn)
Rokycany - město (167 domů, souhrn)
Rokycany - Plzeňské předměstí (137 domů, souhrn)
Rokycany - Pražské předměstí (309 domů, souhrn)
Sedlec (62 domů, souhrn)
Skomelno (74 domů, souhrn)
Skořice (108 domů, souhrn)
Smědčice (47 domů, souhrn)
Smedčice- Sedlecko (11 domů)
Stupno (151 domů, souhrn)
Svojkovice (53 domů, souhrn)
Šťáhlavy (170 domů, souhrn)
Štítov (25 domů)
Trokavec (71 domů, souhrn)
Tymákov (132 domů, souhrn)
Újezd u Svatého Kříže (98 domů, souhrn)
Veselá (53 domů, souhrn)
Vísky (38 domů, souhrn)
Vitinka (44 domů)
Volduchy (208 domů, souhrn)
Vranov (111 domů)
Vranovice (91 domů, souhrn)
Všenice (54 domů, souhrn)
Besdiekau (40 Häuser, Sammelbogen)
Borek (87 Häuser, Sammelbogen)
Bschesina (100 Häuser, Sammelbogen)
Busovicz (82 Häuser, Sammelbogen)
Busovicz - Strapol, Střápole, Třapole (34 Häuser, Sammelbogen)
Dobrziew - Pavlovsko (5 Häuser)
Eypowicz (112 Häuser, Sammelbogen)
Heiligenkreuz, Aujest bei Heiligenkreuz (98 Häuser, Sammelbogen)
Hradek (59 Häuser, Sammelbogen)
Hradek - Neuhütten (39 Häuser, Sammelbogen)
Chomle (43 Häuser, Sammelbogen)
Kakeicow (35 Häuser, Sammelbogen)
Klabawa, Klabavá (102 Häuser, Sammelbogen)
Kolwin (75 Häuser, Sammelbogen)
Kornatitz (39 Häuser, Sammelbogen)
Krisch (122 Häuser, Sammelbogen)
Krisch - Darová (37 Häuser)
Lhuta (58 Häuser, Sammelbogen)
Litochlau, Lítohlavy (105 Häuser, Sammelbogen)
Meschno (32 Häuser, Sammelbogen)
Miröschau, Mirošovy (201 Häuser, Sammelbogen)
Mokrausch, Mokrouš (45 Häuser, Sammelbogen)
Moschtitz, Moštice (30 Häuser, Sammelbogen)
Newido, Newid, Nevido, Nevidy (46 Häuser, Sammelbogen)
Niemtschowitz (35 Häuser, Sammelbogen)
Niemtschowitz - Sankt Barbara (14 Häuser)
Padert (60 Häuser, Sammelbogen)
Pschikositz (110 Häuser, Sammelbogen)
Pschiwietitz, Přivětice (79 Häuser, Sammelbogen)
Radnitz (331 Häuser, Sammelbogen)
Radnitz - Sankt Barbara (12 Häuser)
Rakowa (43 Häuser, Sammelbogen)
Rokitzan - Pilsner Vorstadt (137 Häuser, Sammelbogen)
Rokitzan - Prager Vorstadt (309 Häuser, Sammelbogen)
Rokitzan - Stadt (167 Häuser, Sammelbogen)
Sedletz (62 Häuser, Sammelbogen)
Schlag (24 Häuser)
Skomelno (74 Häuser, Sammelbogen)
Skorschitz (108 Häuser, Sammelbogen)
Smetschitz, Směčice (47 Häuser, Sammelbogen)
Smetschitz, Směčice - Sedlecko (11 Häuser)
Steinaujezd, Stein-Aujest, Kamenný Oujezd (Sammelbogen)
Steinaujezd, Stein-Aujest, Kamenný Oujezd - Kocanda (28 Häuser, Sammelbogen)
Steinaujezd, Stein-Aujest, Kamenný Oujezd - Pavlovsko (17 Häuser, Sammelbogen)
Stiahlau (170 Häuser, Sammelbogen)
Stittow (25 Häuser)
Stupno (151 Häuser, Sammelbogen)
Swojkowitz, Svejkovice (53 Häuser, Sammelbogen)
Timakow (132 Häuser, Sammelbogen)
Trokawetz,Trokaveč (71 Häuser, Sammelbogen)
Weisgrünn (34 Häuser)
Wessela (53 Häuser, Sammelbogen)
Wisek,Vísek (38 Häuser, Sammelbogen)
Wittinka (44 Häuser)
Wolduch (208 Häuser, Sammelbogen)
Wolesna, Woleschna, Volešná (42 Häuser, Sammelbogen)
Wosek, Vosek (145 Häuser, Sammelbogen)
Wranov (111 Häuser)
Wranowitz (91 Häuser, Sammelbogen)
Wschenitz (54 Häuser, Sammelbogen)