Jste zde

Census 1869 - soudní okres Nepomuk (Gerichtsbezirk Nepomuk)

Bezděkovec (souhrn)
Bíluky (35 domů, souhrn)
Březí - Buč (1 dům)
Březí - Žinkovice (2 domy)
Čečovice (43 domů, souhrn)
Čmelíny (32 domů, souhrn)
Dvorec (21 domů, souhrn)
Dvorec - Železná Huť (41 domů)
Chlumy (46 domů, souhrn)
Klášter (souhrn)
Klášter - Zelená hora (souhrn)
Klikařov (32 domů, souhrn)
Kokořov (30 domů)
Kokořov - Žitín (1 dům, souhrn)
Kozlovice (39 domů, souhrn)
Kramolín (55 domů, souhrn)
Liškov (33 domů, souhrn)
Maňovice (38 domů, souhrn)
Měčín (80 domů, souhrn)
Měčín - Černoves (17 domů)
Měcholupy (66 domů, souhrn)
Měrčín (21 domů, souhrn)
Mileč (35 domů, souhrn)
Mohelnice (34 domů, souhrn)
Nekvasovy (68 domů, souhrn)
Nepomuk (258 domů, souhrn)
Nepomuk - Silov (1 dům)
Neurazy (80 domů, souhrn)
Nová Ves (31 domů, souhrn)
Novotníky (27 domů, souhrn)
Partoltice (28 domů, souhrn)
Petrovice (77 domů, souhrn)
Podhůří (25 domů, souhrn)
Polánka (35 domů, souhrn)
Prádlo (40 domů, souhrn)
Prádlo - Dubeč (2 domy)
Prádlo - Chvostule (2 domy)
Radkovice (31 domů, souhrn)
Radkovice - Osobovy (20 domů, souhrn)
Radochovy (30 domů, souhrn)
Sedliště (47 domů, souhrn)
Skašov (73 domů, souhrn)
Soběkury (58 domů, souhrn)
Soběkury - Petrovice (16 domů)
Soběsuky (39 domů, souhrn)
Srby (36 domů, souhrn)
Srby - Vilémov (2 domy)
Svárkov (24 domů, souhrn)
Tojice (31 domů, souhrn)
Třebčice (28 domů, souhrn)
Vojovice (42 domů, souhrn)
Vrčeň (80 domů, souhrn)
Záhoří (31 domů, souhrn)
Zahrádka (44 domů, souhrn)
Želvice (31 domů, souhrn)
Žinkovy (73 domů)
Žinkovy - Čepinec (23 domů, souhrn)
Besdiekowetz (Sammelbogen)
Biluk, Bíluk ves, Bíluk (35 Häuser, Sammelbogen)
Dvorec (21 Häuser, Sammelbogen)
Dvorec - Eisenhütte, Huť, Hutě (41 Häuser)
Chlum (46 Häuser, Sammelbogen)
Klikarschow (32 Häuser, Sammelbogen)
Kloster (Sammelbogen)
Kloster - Grünberg (Sammelbogen)
Kokorschow (30 Häuser)
Kokorschow - Žittin (1 Haus, Sammelbogen)
Koslowitz, Kozlowic, Kozlovic (39 Häuser, Sammelbogen)
Kramolin (55 Häuser, Sammelbogen)
Lischkow (33 Häuser, Sammelbogen)
Maniowitz, Manovice, Manovic (38 Häuser, Sammelbogen)
Metschin (80 Häuser, Sammelbogen)
Metschin -Tschernowetz (17 Häuser)
Miecholup, Měcholub, Měcholup (66 Häuser, Sammelbogen)
Miertschin, Měrčin (21 Häuser, Sammelbogen)
Milletsch (35 Häuser, Sammelbogen)
Mohelnitz, Mohelnic (34 Häuser, Sammelbogen)
Nekwaso, Nekvasov (68 Häuser, Sammelbogen)
Nepomuk (258 Häuser, Sammelbogen)
Nepomuk - Sylow samota (1 Haus)
Neudorf, Novaves, Nova ves (31 Häuser, Sammelbogen)
Neuras, Neuraz (80 Häuser, Sammelbogen)
Nowotnik, Novotník, Nevotník, Nevotníky (27 Häuser, Sammelbogen)
Partoltitz, Partotic, Partotice (28 Häuser, Sammelbogen)
Petrowitz (77 Häuser, Sammelbogen)
Podhursch, Podhuř, Podhůř (25 Häuser, Sammelbogen)
Polanka (35 Häuser, Sammelbogen)
Pradl, Pradlo (40 Häuser, Sammelbogen)
Pradl, Pradlo - Dubec (2 Häuser)
Pradl, Pradlo - Chvostul, Chvostal (2 Häuser)
Radkowitz (31 Häuser, Sammelbogen)
Radkowitz -Wosoban, Osobov, Vosobovy (20 Häuser, Sammelbogen)
Radochow, Radachov, Radachovy (30 Häuser, Sammelbogen)
Sedlischt, Sedlišť (47 Häuser, Sammelbogen)
Seslas, Bries - Buč (1 Haus)
Seslas, Bries - Žinkovice (2 Häuser)
Schelwitz, Želvic (31 Häuser, Sammelbogen)
Schinkau, Žinkau (73 Häuser)
Schinkau, Žinkau - Čepinec (23 Häuser, Sammelbogen)
Sirb, Srb, Srb ves (36 Häuser, Sammelbogen)
Sirb, Srb, Srb ves - Wilhelminenthal, Vilimov (2 Häuser)
Skaschow, Lhota Skašov (73 Häuser, Sammelbogen)
Sobiekur, Soběkury ves (58 Häuser, Sammelbogen)
Sobiekur, Soběkury ves - Petrov, Petrovice, Petroves, Skalka (16 Häuser)
Sobiesuk (39 Häuser, Sammelbogen)
Swarkau, Svarkov (24 Häuser, Sammelbogen)
Tojitz (31 Häuser, Sammelbogen)
Trebschitz, Třebčic (28 Häuser, Sammelbogen)
Tschimelin, Čmelín (32 Häuser, Sammelbogen)
Wojowitz, Vojovic (42 Häuser, Sammelbogen)
Wrčen ves, Vrčen (80 Häuser, Sammelbogen)
Zahoří, Záhoř (31 Häuser, Sammelbogen)
Zahrádka (44 Häuser, Sammelbogen)
Zetschowitz, Tschetschowitz, Čečovic (43 Häuser, Sammelbogen)