Jste zde

Census 1921 - soudní okres Plánice (Gerichtsbezirk Plánice)

Bližanovy (71 domů)
Brod (20 domů)
Brod - Vlčnov (20 domů)
Buršice (29 domů)
Číhaň (54 domů)
Číhaň - Nový Dvůr (5 domů)
Číhaň - Plánička (17 domů)
Hnačov (36 domů)
Kolinec (152 domů)
Kolinec - Konín (7 domů)
Kolinec - Ujčín (33 domů)
Kovčín (52 domů)
Kvasetice (64 domů)
Letovy (35 domů)
Loužná (46 domů)
Lovčice (29 domů)
Lukoviště (42 domů)
Milčice (46 domů)
Miřenice (57 domů)
Miřenice - Sedlečko (3 domy)
Mlázovy (49 domů)
Mlýnské Struhadlo (44 domů)
Mlýnské Struhadlo - Mlynářovice (24 domů)
Myslív (80 domů)
Myslív - Nový Dvůr (18 domů)
Nalžovské Hory (127 domů)
Nalžovy (64 domů)
Nalžovy - Zahrádka (12 domů)
Nehodiv (50 domů)
Němčice (62 domů)
Neprochovy (38 domů)
Plánice (222 domů)
Plánice - Nová Plánice (32 domů)
Plichtice (38 domů)
Pohoří (26 domů)
Skránčice (26 domů)
Strážovice (46 domů)
Štipoklasy (58 domů)
Těchonice (44 domů)
Tužice (29 domů)
Újezd u Plánice (81 domů)
Ústaleč (68 domů)
Ústaleč - Krutěnice (16 domů)
Velenovy (141 domů)
Vlčkovice (31 domů)
Zavlekov (78 domů)
Zavlekov - Mladice (20 domů)
Zborovy (74 domů)
Zbyslav (46 domů)
Zdebořice (55 domů)
Zdebořice - Křížovice (43 domů)
Zdebořice - Vracov (3 domy)
Žďár (49 domů)
Aujezd, Oujezd (81 Häuser)
Austaletz, Oustalec (68 Häuser)
Austaletz - Krutenitz (16 Häuser)
Blizanow (71 Häuser)
Brod (20 Häuser)
Brod - Wlčnow (20 Häuser)
Burschitz (29 Häuser)
Čihaň (54 Häuser)
Čihaň - Neuhof (5 Häuser)
Čihaň - Planička (17 Häuser)
Ellischau (64 Häuser)
Ellischau - Zahradka (12 Häuser)
Hnadschow (36 Häuser)
Kolinetz (152 Häuser)
Kolinetz - Aučin, Oučín (33 Häuser)
Kolinetz - Konin (7 Häuser)
Kowčin, Kozčín (52 Häuser)
Kwasetitz (64 Häuser)
Letow (35 Häuser)
Loužna (46 Häuser)
Lowčitz (29 Häuser)
Lukowischt (42 Häuser)
Měřenitz, Měřenice (57 Häuser)
Měřenitz - Sedlečko (3 Häuser)
Milschitz (46 Häuser)
Misliw, Myslivo (80 Häuser)
Misliw - Neuhof (18 Häuser)
Mlazow (49 Häuser)
Nehodiw, Nehodivo (50 Häuser)
Němčitz (62 Häuser)
Neprachow, Neprachov (38 Häuser)
Planitz (222 Häuser)
Planitz - Neu-Planitz (32 Häuser)
Plichtitz (38 Häuser)
Pohoř (26 Häuser)
Silberberg, Stříbrné Hory (127 Häuser)
Skranschitz (26 Häuser)
Stipoklas (58 Häuser)
Stobořitz, Stobořice (55 Häuser)
Stobořitz - Křižowitz (43 Häuser)
Stobořitz - Wratzow (3 Häuser)
Straschowitz (46 Häuser)
Struhadlo (44 Häuser)
Struhadlo - Mlinařowitz (24 Häuser)
Těchonitz (44 Häuser)
Tužitz (29 Häuser)
Welenow (141 Häuser)
Wlčkowitz (31 Häuser)
Zamlekau, Zamlekov (78 Häuser)
Zamlekau - Klementitz, Zamlekov - Klementice (20 Häuser)
Zborow (74 Häuser)
Zbyslaw (46 Häuser)
Žďar (49 Häuser)