Jste zde

Census 1900 - soudní okres Plánice (Gerichtsbezirk Plánice)

Bližanovy (64 domů, souhrn)
Bližanovy - Pohoří (27 domů, souhrn)
Brod (20 domů, souhrn)
Brod - Buršice (28 domů, souhrn)
Brod - Vlčnov (20 domů, souhrn)
Číhaň (souhrn)
Číhaň - Nový Dvůr (souhrn)
Číhaň - Plánička (souhrn)
Kolinec (144 domů, souhrn)
Kolinec - Konín (8 domů, souhrn)
Kolinec - Ujčín (33 domů, souhrn)
Kovčín (49 domů, souhrn)
Kvasetice (59 domů, souhrn)
Kvasetice - Lovčice (26 domů, souhrn)
Letovy (souhrn)
Loužná (souhrn)
Milčice (45 domů, souhrn)
Miřenice (41 domů, souhrn)
Miřenice - Otěšín (15 domů)
Miřenice - Sedlečko (1 dům)
Mlázovy (souhrn)
Mlázovy - Lukoviště (souhrn)
Mlázovy - Vlčkovice (33 domů, souhrn)
Mlýnské Struhadlo (39 domů, souhrn)
Mlýnské Struhadlo - Mlynářovice (23 domů, souhrn)
Myslív (20 domů, souhrn)
Myslív - Nový Dvůr (18 domů, souhrn)
Nalžovské Hory (124 domů, souhrn)
Nalžovy (61 domů, souhrn)
Nalžovy - Zahrádka (11 domů, souhrn)
Nehodiv (50 domů, souhrn)
Němčice (souhrn)
Němčice - Mlynářovice (souhrn)
Neprochovy (34 domů, souhrn)
Novákovice - Lomec (souhrn)
Plánice (58 domů, souhrn)
Plánice - Nová Plánice (souhrn)
Plichtice (17 domů, souhrn)
Plichtice - Hnačov (souhrn)
Plichtice - Skránčice (souhrn)
Strážovice (44 domů, souhrn)
Štipoklasy (40 domů, souhrn)
Těchonice (souhrn)
Těchonice - Neprochovy (souhrn)
Újezd u Plánice (77 domů, souhrn)
Ústaleč (66 domů, souhrn)
Ústaleč - Krutěnice (18 domů, souhrn)
Velenovy (137 domů, souhrn)
Zavlekov (78 domů, souhrn)
Zavlekov - Mladice (20 domů, souhrn)
Zavlekov - Tužice (27 domů, souhrn)
Zborovy (23 domů, souhrn)
Zbyslav (43 domů, souhrn)
Zdebořice (souhrn)
Zdebořice - Křížovice (souhrn)
Zdebořice - Vracov (souhrn)
Žďár (souhrn)
Aujezd, Oujezd (77 Häuser, Sammelbogen)
Austaletz, Oustalec (66 Häuser, Sammelbogen)
Austaletz - Krutenitz (18 Häuser, Sammelbogen)
Blizanow (64 Häuser, Sammelbogen)
Blizanow - Pohoř (27 Häuser, Sammelbogen)
Brod (20 Häuser, Sammelbogen)
Brod - Burschitz (28 Häuser, Sammelbogen)
Brod - Wlčnow (20 Häuser, Sammelbogen)
Čihaň (Sammelbogen)
Čihaň - Neuhof (Sammelbogen)
Čihaň - Planička (Sammelbogen)
Ellischau (61 Häuser, Sammelbogen)
Ellischau - Zahradka (11 Häuser, Sammelbogen)
Kolinetz (144 Häuser, Sammelbogen)
Kolinetz - Aučin, Oučín (33 Häuser, Sammelbogen)
Kolinetz - Konin (8 Häuser, Sammelbogen)
Kowčin, Kozčín (49 Häuser, Sammelbogen)
Kwasetitz (59 Häuser, Sammelbogen)
Kwasetitz - Lowčitz (26 Häuser, Sammelbogen)
Letow (Sammelbogen)
Loužna (Sammelbogen)
Měřenitz, Měřenice (41 Häuser, Sammelbogen)
Měřenitz - Sedlečko (1 Haus)
Měřenitz - Wotěschin (15 Häuser)
Milschitz (45 Häuser, Sammelbogen)
Misliw, Myslivo (20 Häuser, Sammelbogen)
Misliw - Neuhof (18 Häuser, Sammelbogen)
Mlazow (Sammelbogen)
Mlazow - Lukowischt (Sammelbogen)
Mlazow - Wlčkowitz (33 Häuser, Sammelbogen)
Nehodiw, Nehodivo (50 Häuser, Sammelbogen)
Němčitz (Sammelbogen)
Němčitz - Mlinařowitz (Sammelbogen)
Neprachow, Neprachov (34 Häuser, Sammelbogen)
Nowakowitz - Lometz (Sammelbogen)
Planitz (58 Häuser, Sammelbogen)
Planitz - Neu-Planitz (Sammelbogen)
Plichtitz (17 Häuser, Sammelbogen)
Plichtitz - Hnadschow (Sammelbogen)
Plichtitz - Skranschitz (Sammelbogen)
Silberberg (124 Häuser, Sammelbogen)
Stipoklas (40 Häuser, Sammelbogen)
Stobořitz, Stobořice (Sammelbogen)
Stobořitz - Křižowitz (Sammelbogen)
Stobořitz - Wratzow, Vrácovy (Sammelbogen)
Straschowitz (44 Häuser, Sammelbogen)
Struhadlo (39 Häuser, Sammelbogen)
Struhadlo - Mlinařowitz (23 Häuser, Sammelbogen)
Těchonitz (Sammelbogen)
Těchonitz - Neprachow, Těchonice - Neprachov (Sammelbogen)
Welenow (137 Häuser, Sammelbogen)
Zamlekau, Zamlekov (78 Häuser, Sammelbogen)
Zamlekau - Klementitz, Zamlekov - Klementice (20 Häuser, Sammelbogen)
Zamlekau - Tužitz (27 Häuser, Sammelbogen)
Zborow (23 Häuser, Sammelbogen)
Zbyslaw (43 Häuser, Sammelbogen)
Žďar (Sammelbogen)