Jste zde

Státní okresní archiv Šumperk

Archiv

Státní okresní archiv Šumperk
Bří Čapků 35
787 01 Šumperk

tel.: +420 583 212 248, + 420 583 222 021
fax: +420 583 223 039

E–mail: podatelna@su.archives.cz
web: www.archives.cz/zao/sumperk/index.php

Působnost archivu se vztahuje na území okresu Šumperk.

Stručná historie archivu

Okresní archiv v Šumperku byl zřízen v roce 1948 z podnětu Zemského archivu v Brně, tehdy jako jediný na území dnešního severomoravského regionu. Sídlil ve dvou místnostech šumperského zámku, kde byl do té doby uložen archiv města Šumperka. V roce 1954 se stal okresní archiv součástí celostátní archivní sítě. Vlastní budovu získal archiv v roce 1958 na Kladské ulici, kde sídlil do roku 1987. V roce 1984 ale byla budova v havarijním stavu a bylo zapotřebí situaci řešit. Nakonec bylo rozhodnuto o novostavbě, a ta byla vybudována v letech 1984–1986 v ulici Bří Čapků. Úložná kapacita byla však jen 2,2 bkm, zatímco archiv tehdy měl 2,5 bkm archiválií, takže jako náhradní prostor byla využívána bývalá šumperská kasárna.

Po roce 1990 ale nastal výrazný přísun archiválií ze zrušených podniků, a tak byla v letech 1994–1998 budova archivu přestavěna a rozšířena na kapacitu 7,5 bkm. Od roku 2002 se archiv stal organizační jednotkou Zemského archivu v Opavě.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs

Literatura o archivu

JARMAROVÁ, Hana. Státní okresní archiv Šumperk, Šumperk 2001, 36 s.

JARMAROVÁ, Hana. Okresní archiv v Šumperku v posledních pěti letech. In: Severní Morava, sv.62 /1991/, s. 79–80.

SVOZIL, Oldřich. Nástin vývoje a současný stav Okresního archivu v Šumperku. In: Severní Morava, sv. 54 /1987/, s. 78–80.