Jste zde

Státní okresní archiv Prostějov

Archiv

Státní okresní archiv Prostějov
Třebízského 1–3
796 01 Prostějov

tel.: +420 582 301 511
fax: +420 582 301 555

E–mail: podatelna@pv.archives.cz
web: www.archives.cz/zao/prostejov/index.ph

Působnost archivu se vztahuje na území okresu Prostějov.

Stručná historie archivu

Prostějovský okresní archiv se od svého založení v polovině roku 1960 nacházel v místnostech muzea. Jednalo se o nevyhovující prostory, které byly vlhké, bez možnosti vytápění a prakticky zde nebyla možnost bádání. V roce 1961 byl archiv přestěhován do prostějovského zámku, kde získal daleko více prostoru, ale podmínky pro uložení archiválií byly prakticky stejné, dokonce je daleko více ohrožovalo sluneční záření. Depozitáře sice byly velké, ale studovna, pořádací místnosti a kanceláře byly stále jen provizorní. Tyto byly se správou zámku dojednány vlastně až v roce 1991 v prvním patře budovy.

Protože šlo nadále jen o provizorium, začalo se jednat o pořízení samostatné budovy, a to nejprve v prostějovských jezdeckých kasárnách, ale ty nakonec armáda neuvolnila, a tak byl zakoupen a zrekonstruován dnešní objekt čtyřpodlažní budovy bývalé firmy Rolný, s.r.o. v Třebízského ulici. Ta byla během roku 1999 adaptována pro potřeby archivu, včetně vybudování restaurátorské dílny. Budova je vybavena samostatnými depoty, kancelářemi, technickým zázemím, pořádacími místnostmi, moderní badatelnou a výstavní místností. Úložná kapacita archivu je 7,8 bkm písemností. Od roku 2002 se archiv stal organizační jednotkou Zemského archivu v Opavě.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs

Literatura o archivu

ROHÁČKOVÁ Dagmar – KARNÝ Léon. Státní okresní archiv v Prostějově, SOKA Prostějov 2000.

Výroční zprávy v Ročenkách prostějovského archivu.