Jste zde

Státní okresní archiv Přerov

Archiv

Státní okresní archiv Přerov
ul. Sokolů č. 1
750 02 Přerov VIII – Henčlov

tel.: +420 581 205 024

E–mail: podatelna@pr.archives.cz
web: www.archives.cz/zao/prerov/index.php

Působnost archivu se vztahuje na území okresu Přerov.

Stručná historie archivu

Státní okresní archiv Přerov vznikl v roce 1955, s postupným začleněním archivů v Hranicích a Kojetíně roku 1959. Následujícího roku byl po reorganizaci archivnictví zřízen dnešní okresní archiv se sídlem v Přerově a pracovišti v Hranicích se sídlem na Potštátě na zámku a v Kojetíně se sídlem v Tovačově na zámku. Mimo tyto depozitáře přibyla v roce 1969 bývalá ubytovna v Lobodicích a roku 1976 prostory pro kanceláře v rekonstruovaném domě na Horním náměstí č. 7 v Přerově.

V roce 1993 se začalo jednat s okresním úřadem v Přerově o zřízení účelové budovy a volba nakonec padla na zcela novou účelovou stavbu v místní části Přerova obci Henčlov. Stavba třípodlažní budovy s úložnou kapacitou 7,5 bkm probíhala v letech 1994–1996. Naneštěstí byla budova archivu o rok později zaplavena při povodni. Budova je vybavena samostatnými depoty, kancelářemi, technickým zázemím, pořádacími místnostmi, moderní badatelnou a výstavní místností. Od roku 2002 se archiv stal organizační jednotkou Zemského archivu v Opavě.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs

Literatura o archivu

CEKOTA, Vojtěch. Okresní archiv a dějiny města, ACTA UP, Historica 31/2002, s. 293–303.