Jste zde

Státní okresní archiv Opava

Archiv

Státní okresní archiv Opava
Lidická 2a
746 22 Opava

tel.: +420 553 713 191
fax: +420 553 713 191

E–mail: podatelna@op.archivec.cz
web: www.archives.cz/zao/opava/index.php

Působnost archivu se vztahuje na území okresu Opava.

Stručná historie archivu

Státní okresní archiv v Opavě vznikl de facto až 1. října 1957 nástupem promovaného historika Jaroslava Bakaly na místo vedoucího okresního archivu. Činnost okresního archivu do té doby víceméně suploval Krajský (dnes Zemský) archiv v Opavě, který v roce 1946 převzal jako depozitum i bývalý městský archiv opavský. U ONV v Opavě mimoto působila od roku 1953 tzv. archivní služba. K 1. lednu 1956 pak byl ustaven okresní archiv a jmenován okresní archivář, jeho místo však zůstalo až do října 1957 neobsazeno.

První prostory získal archiv v suterénu budovy ONV v Opavě na Bezručově náměstí 14, kam soustředil vybrané spisy ONV a jeho předchůdců a svozy písemností ze skartací u MNV okresu. Po územně správní reorganizaci v roce 1960 se archiv rozrostl o fondy zrušených okresních archivů v Hlučíně a Vítkově (oba vznikly v roce 1952), do nichž byly včleněny i bývalé městské archivy v Hlučíně, Vítkově a Budišově nad Budišovkou. Do užívání byl archivu v roce 1961 přidělen vlastní depozitář se studovnou a knihovnou v Opavě v Otické ulici č. 15, který byl postupně vybaven a dlouhodobě sloužil jako jeho hlavní pracoviště. Současně archiv převzal z tehdejšího Státního (dnes Zemského) archivu v Opavě všechny fondy okresní a městské provenience, mezi nimi též nejcennější Archiv města Opavy. Na místo vedoucí archivu nastoupila v témže roce pozdější dlouholetá ředitelka PhDr. Magda Plačková, která tuto funkci zastávala s přestávkou let 1965–1971, kdy archiv řídil promovaný historik Václav Štěpán, až do začátku roku 1991, poté ji vystřídala současná ředitelka PhDr. Marta Medková. V letech 1961–1964 archiv vydával „Zprávy Okresního archivu v Opavě“, v letech 1981–1990 vydával svou „Ročenku“. Od 1. čísla časopisu Vlastivědné listy (1975) zabezpečuje nepřetržitě jeho výkonnou redakci.

Kritickou prostorovou situaci archivu vyřešila v roce 1979 rekonstrukce bývalého evangelického kostela v Opavě na centrální pracoviště archivu a dále úprava budovy zámku v obci Neplachovice (asi 10 km severozápadně od Opavy) na pobočný depozitář. V roce 1993 byla dokončena rekonstrukce dalšího pobočného depozitáře v obci Skrochovice (asi 2 km od depozitáře Neplachovice). Od 1. srpna 2002 se Státní okresní archiv v Opavě stal vnitřní organizační jednotkou Zemského archivu v Opavě.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs

Literatura o archivu

MEDKOVÁ, Marta. 50 let Státního okresního archivu Opava. Opava 2007, 99 s.

MEDKOVÁ, Marta. Státní okresní archiv oslavil 50. výročí. Archivní časopis 58, 2008, č. 4, s. 307–310.