Jste zde

Státní okresní archiv Nový Jičín

Archiv

Státní okresní archiv Nový Jičín
K Archivu 1
741 11 Nový Jičín

tel.: +420 556 770 120
fax: +420 556 770 124

E–mail: podatelna@nj.archives.cz
web: www.archives.cz/zao/novy-jicin/index.php

Působnost archivu se vztahuje na území okresu Nový Jičín.

Stručná historie archivu

Státní okresní archiv Nový Jičín je vnitřní organizační jednotkou Zemského archivu v Opavě a od roku 2000 sídlí v nové budově na okraji města Nového Jičína. Archiv vznikl při správní a územní reformě v roce 1960 sloučením okresních archivů v Bílovci, Frenštátě pod Radhoštěm a v Novém Jičíně a do roku 1992 nesl název Okresní archiv v Novém Jičíně. Zmíněné okresní archivy byly vytvořeny v roce 1952, tedy dokonce dva roky před vládním usnesením z roku 1954, ukládajícím tehdejším okresním národním výborům archivy zřídit.

Novojičínský okresní archiv nikdy neoplýval vhodnými prostorami a měl depozitáře na mnoha místech okresu: v Bílovci, Frenštátě pod Radhoštěm, Heřmanicích u Polomi, v Lukavci, v Odrách, v Příboře, v Tiché a na dvou místech v Novém Jičíně. Postupně se podařilo přestěhovat písemnosti z poboček v Bílovci, Odrách, Heřmanicích u Polomi, Lukavci a Tiché, ale prostorová situace se tím nezměnila. V roce 1990 sídlil novojičínský okresní archiv ve dvou objektech přímo ve městě ve zcela nevyhovujících podmínkách poboček ve Frenštátě pod Radhoštěm a v Příboře. I když se podařilo v devadesátých letech opravit archivní prostory v Příboře, bylo jasné, že je třeba situaci radikálně řešit. Vedení Okresního úřadu v Novém Jičíně začalo v roce 1997 jednat o možnosti zakoupení a adaptaci objektu, který byl poblíž centra Nového Jičína a byl ve vlastnictví státu. Po vypracování studie a projektu začala stavba, jež byla na sklonku roku 1999 stavba kolaudována. Slavnostní otevření objektu 4. února 2000 zaznamenal tisk i Česká televize.

Kapacita nového archivu je proponována na uložení deseti kilometrů archiválií, tedy přibližně jednou tolik, jaký je současný stav. Moderně vybavený interiér slouží v přízemí badatelům ve studovně (kapacita šestnáct míst) či víceúčelovém sále pro padesát posluchačů při pořádání přednášek či besed nad archiváliemi. Pracovny odborných archivářů jsou umístěny o patro výše. Ke zpřístupňování archiválií slouží odborným archivářům dvě prostorné pořádací místnosti: jedna v přízemí a druhá v patře. Zvláště ceněná z praktického pohledu je místnost očisty archiválií, vybavená digestoří proti prachu a plísním. V depozitářích jsou písemnosti uloženy z větší části v kompaktních pohyblivých regálech.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs

Literatura o archivu

BRICHOVÁ, Jaroslava. 30 let Okresního archivu v Novém Jičíně. Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 31, 1983, s. 68–70.

CHOBOT, Karel. Půl století novojičínského okresního archivu. Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 55, 2004, s.179–182.