Jste zde

Krajský soud Písek, 1850-1949 (1959)

Fond

Název fondu: 
Krajský soud Písek
Číslo fondu: 
9
Časový rozsah fondu: 
1850-1949 (1959)
Metráž fondu: 
191,19
Přístupnost: 
částečně přístupný

Archiv

Oddělelení archivu: 
Oddělení správy fondů a sbírek

Archivní pomůcka

Číslo archivní pomůcky: 
16-17,21,3187
Název archivní pomůcky: 
KRAJSKÝ SOUD PÍSEK I 1850-1897,KRAJSKÝ SOUD PÍSEK II 1898-1923, KRAJSKÝ SOUD PÍSEK III 1924-1949, KRAJSKÝ SOUD PÍSEK – TISKOVÉ TRESTNÍ SPISY 1898-1923, KRAJSKÝ SOUD PÍSEK – TRESTNÍ SPISY TISKOVÉ 1898-1943.
Autor archivní pomůcky: 
Robert Randýsek
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1959,1961,1964