Oberlandrát Tábor, 1939-1945

Fond

Název fondu: 
Oberlandrát Tábor
Číslo fondu: 
516
Časový rozsah fondu: 
1939-1945
Metráž fondu: 
1,1
Přístupnost: 
částečně přístupný

Archiv

Oddělelení archivu: 
Oddělení správy fondů a sbírek Třeboň

Archivní pomůcka

Číslo archivní pomůcky: 
45/2
Název archivní pomůcky: 
Úřad oberlandráta Tábor 1939 - 1942.
Autor archivní pomůcky: 
Eva Štrejnová, Jiří Adámek, Oldřich Šeda
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1963