Státní okresní archiv Strakonice

Archiv

Státní okresní archiv Strakonice
Smetanova 351
386 11 Strakonice

tel.: +420 383 321 062

E–mail: posta@st.ceskearchivy.cz
web: www.ceskearchivy.cz/statni-okresni-archivy/strakonice/soka-strakonice-uvod

Působnost archivu se vztahuje na území okresu Strakonice.

Stručná historie archivu

Okresní archiv Strakonice byl zřízen na základě vládního nařízení o socialistickém archivnictví v roce 1954. Původně sídlil v prostorách bývalé sladovny, když tyto prostory přestaly kapacitně dostačovat a podmínky pro práci archivářů nevyhovovaly, rozšířily se depozitáře o bývalé hradní purkrabství v areálu strakonického hradu. Část materiálu byla uložena v odloučeném pracovišti v Radomyšli a v objektu bývalé školy v Holušicích u Sedlice.

V polovině 80. let 20. století byl archiv donucen prostory hradu uvolnit a přestěhovat se na nedaleký zámeček Střela, kde do té doby sídlila internátní škola. V prostorách zámku byly zbudovány depozitáře, badatelna a provozní místnosti pro archiváře a pracovníci archivu do něj přestěhovali pobočný depozitář v Radomyšli.

V roce 1990 však byl na zámeček Střela uplatněn restituční nárok, objekt měl být vydán původním majitelům a bylo nutné najít náhradní prostory pro jeho umístění. Tehdejší Okresní úřad ve Strakonicích proto rozhodl postavit novou víceúčelovou budovu v centru města. V letech 1996–1997 byla realizována stavba podle návrhu Ing. arch. Libora Monharta a Ing. arch. Vladimíra Krajíce. Jejich projekt získal v architektonické soutěži Grand Prix ´98 Obce architektů čestné uznání v kategorii novostaveb.

Poslední změnou v historii Státního okresního archivu Strakonice byla reforma veřejné správy v roce 2002, kterou změnil zřizovatele a stal se vnitřní organizační jednotkou Státního oblastního archivu v Třeboni.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs