Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
[1601]-1697

Vertical Tabs

Obsah
Obsah / Regest: 

Bor, panství. Soupis úročních platů a poddaných, činže a vojenská berně. Soupis naturálních dávek a roboty. Na konci lokalit sumáře a soupis dluhů.

Poznámka: 
Za lokalitou Bor soupis dědičných a zvláštních daní měšťanů.
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 15